ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Hatályos 2018. május 25. napjától)

Ennek a dokumentumnak a célja, hogy megismertesse, hogyan kezeli a BeCube programozóiskolát üzemeltető Rudolf Ádám András egyéni vállalkozó, mint szolgáltatást nyújtó fél (továbbiakban Adatkezelő), és valamennyi szerződött munkavállalója (együttesen továbbiakban BeCube, illetve „mi”) a jelentkezett hallgatók, és bárki személyes adatait, aki ilyen módon kapcsolatba kerül az Adatkezelővel.

A BeCube adatkezelési elveinek irányadó törvényei a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény), és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, közismertebb nevén a GDPR.

Az adatkezelési szabályok biztosítják, hogy mindenkor a célnak minimálisan megfelelő személyes adatot, a lehető legrövidebb ideig tároljunk, ezek ténye és célja az érintettek számára mindenkor ismertek és elérhetőek, valamint a törvényes keretek között teljes mértékben kontrollálhatóak legyenek. Az Adatkezelő soha nem ad ki személyes adatokat harmadik félnek a tulajdonos hozzájárulása nélkül, és soha nem él vissza a birtokában lévő adatokkal, azaz nem használja őket a megjelölt célon kívül semmire.

1. Adatkezelő adatai:

 • Székhely: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 113.
 • Adószám: 73376783-1-33
 • Elektronikus elérhetőséginfo@becube.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36-70 284-2854
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-126103/2017
 • Számlaszám: 11600006-00000000-80206936

2. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez kapcsolódó adatkezelések

Ebben a fejezetben kivétel nélkül ismertetünk minden okot, ami miatt adatokat tárolunk személyekről. Leírjuk, hogy pontosan kikről, mit, miért, meddig tárolunk, milyen jogon. Az egyes esetek ismertetése után leírjuk, hogy kik férhetnek hozzá az adatokhoz (azaz kik az Adatfeldolgozók), és milyen jogai vannak az adatok tulajdonosainak az adatok tárolásával kapcsolatban. Ezen két utóbbi információ mindegyik felsorolt adatkezelésre vonatkozik.

2.1. Előzetes jelentkezés

 • Kinek az adatait tároljuk: aki elküldte jelentkezését a www.becube.hu/jelentkezem oldalon található űrlapon keresztül jelentkezési időszakban. Jelentkezési időszak van, amennyiben nincs egyértelműen jelezve az ellenkezője az űrlapnál.
 • Milyen jogon: az érintett hozzájárulása
 • Mit tárolunk: név, e-mail cím
 • Milyen okból: hogy el tudjuk küldeni a tanfolyammal kapcsolatos részletes információkat, valamint felvehessük a kapcsolatot a jelentkezés megerősítése érdekében. Marketing megkeresés nem tartozik bele.
 • Meddig tároljuk az adatokat: az adatkezelés a jelentkezés megerősítése esetén Véglegesített jelentkezéssé változik, így ilyen formában megszűnik. A jelentkezés megerősítésének elmaradása esetén az adatok legkésőbb a szóban forgó tanfolyam indulásakor visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

2.2. Véglegesített jelentkezés

 • Kinek az adatait tároljuk: aki előzetesen jelentkezett, és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint véglegesítette a jelentkezését.
 • Milyen jogon: az érintett hozzájárulása
 • Mit tárolunk és miért:
  • név, hogy személyesen is tudjunk azonosítani és megszólítani
  • e-mail cím: hogy ki tudjuk küldeni a tananyagokat, házi feladatokat, hogy tudjunk válaszolni az e-mailben beküldött kérdésekre és házi feladatokra
  • számlázási adatok: Hogy törvényes módon tudjunk számlát kiállítani
  • befizetett összeg: Hogy nyomon tudjuk követni az esetleges tartozásokat, és ezzel az ÁSZF betartását.
  • jelenléti (óralátogatási) információ: A jelenléti információk az oklevélkiállítás és a jótállás jogalapjának megállapítása miatt fontosak, valamint minőségbiztosítási okokból statisztikát készítünk belőle.
  • Marketing megkeresés nem tartozik ebbe az adatkezelésbe.
 • Meddig tároljuk az adatokat:
  • az adatkezelés a kérdéses tanfolyam végével átvált Értesítés induló tanfolyamokról adatkezeléssé.
  • A számlázási adatokat (és kizárólag azokat) az Adatkezelő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott törvényben előírtak szerint megőrzi, annak hatályának lejártakor azonnal törli.
  • A fizetési információk a törvényes követelések érvényesítését követően összegzésre kerülnek, és anonimizálva, egyénhez nem köthető módon minőségbiztosítási okokból rögzítve maradnak.

2.3. Értesítés induló tanfolyamokról

 • Kinek az adatait tároljuk:
  • Azon hallgatókét, akik véglegesítették a jelentkezésüket, és a tanfolyamuk véget ért, vagy
  • Azokét, akik jelentkezési időszakon kívül töltötték ki és küldték be a www.becube.hu/jelentkezem oldalon található űrlapot. Ilyen esetben ez jól látható, és közérthető módon jelölve van az űrlapnál, vagy
  • Azokét, akik egyedileg jelezték, hogy értesítést szeretnének kérni a jövőben induló tanfolyamokről, és hozzájárultak az e-mail küldéshez.
 • Milyen jogon: az érintett hozzájárulása
 • Mit tárolunk: név, e-mail cím
 • Milyen okból: hogy értesítést küldjünk az új tanfolyamok kiírásáról, és lehetősget biztosítsunk az elsők között örténő jelentkezésre
 • Meddig tároljuk az adatokat: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, ameddig az érintett le nem iratkozik.

2.4. Hallgatói kérdőívre adott válaszok

 • Kinek az adatait tároljuk: akik kitöltötték a tanfolyamok végeztével küldött hallgatói kérdőívet
 • Milyen jogon: az érintett hozzájárulása
 • Mit tárolunk: név (opcionális, lehet anonim módon, csak kereszt-, illetve bece- vagy álnévvel kérdőívet kitölteni), és a kérdésekre adott válaszok
 • Milyen okból: minőségbiztosítási okokból, illetve – külön hozzájárulás esetén – hallgatói vélemények publikálásának céljából
 • Meddig tároljuk az adatokat: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig

2.5. Munkavállalói adatkezelés

 • Kinek az adatait tároljuk: azon tanárainkét, illetve egyéb esetleges segítő személyzetét, akik az Adatkezelővel szerződéses kapcsolaltban állnak.
 • Milyen jogon: az érintett hozzájárulása, illetve a Munka Törvénykönyve
 • Mit tárolunk: a munkavállaló önéletrajzát, a mindenkori szerződéskötéshez törvény által előírt szükséges adatokat, illetve – külön hozzájárulás esetén – fényképet és bemutatkozószöveget.
 • Milyen okból: hogy törvényes, és munkavállalóinkat is védő módon tudjunk szerződést kötni, illetve hogy a BeCube minden hozzájárulóját prezentálni tudjuk a https://www.becube.hu/kik-vagyunk oldalon.
 • Meddig tároljuk az adatokat: a fényképet és a bemutatkozószöveget a munkaviszony megszűnéséig, a munkavállaláshoz szükséges adatokat a munkaviszony megszűnésének évét követő 6. naptári év utolsó napjáig, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő.

3. Adatfeldolgozók

Ebben a fejezetben ismertetjük, hogy az Adatkezelőn kívül kik férhetnek hozzá a fent említett adatokhoz. A BeCube-ot üzemeltető Rudolf Ádám András egyéni vállalkozó csak az érintettek beleegyezésével ad ki adatot harmadik félnek, csak szükséges esetben, és csak olyannak, aki garantálja, hogy a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, és az Adatkezelő elveivel megegyezően kezeli azokat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a jelentkező tudomásul veszi, hogy a fent leírt adatokhoz a következő (hiánytalan) lsitán szereplők férhetnek hozzá a következőkben részletezett módon és okokból:

 • 3.1. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  • A honlap minőségbiztosítási okokból névtelen információkat küld a Google Analytics szolgáltatásnak. Erre a folyamatra az Adatkezelőnek nincs közvetlen befolyása, részletesebben a https://policies.google.com/privacyoldalon lehet tájékozódni.
  • A hallgatói kérdőívek, a munkavállalói információk és hallgati adatok a Google Sheets rendszerben tárolódnak. Ez jelen dokumentum keltezésének időpontjában részben kivezetés alatt áll, és a hallgatókról tárolt információ nagy része a MiniCRM Zrt.-hez fog kerülni.
 • 3.2. Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkavállalók, azaz a BeCube programozóiskola dolgozói. Ez főleg a tanárainkat jelenti, de lehet titkár, marketingreferens, illetve szinte bárki a jövőben. Azonban a következőket garantálja az Adatkezelő:
  • Mivel a munkavállalók személye időről időre változik, egy ilyen dokumentumban nehéz felsorolni őket. Azonban azinfo@becube.hu címre küldött levélben bármikor lekérhető a személyes adatokhoz hozzáférő munkavállalók listája. A listát a levél beérkezését követően 5 munkanapon belül elküldi az Adatkezelő.
  • Valamennyi munkavállaló magára nézve kötelezőnek tekinti jelen dokumentumban ismertetett adatkezelési szabályokat, illetve az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét, és az Infotörvényt.
  • Minden munkavállaló csak a munkája elvégzéséhez feltétlenül szükséges adatokhoz fér hozzá, a feltétlenül szükséges legrövidebb ideig.
 • 3.3. ININET Internet Kft. (1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.).
  • Az email szerver tulajdonosa, így a birtokukban lévő számítógépen tárolódnak a hallgatókkal történő levelezásek, így a hallgatók e-mail címei is. Ezek az adatok azonban titkosítva vannak, és az ININET Internet Kft. nem fér hozzájuk.
 • 3.4. Wix.Com Ltd (40 Namal Tel Aviv St. TEL AVIV-YAFO 6350671)
  • A honlap szervere ennek a cégnek a tulajdonában van, így a leadott jelentkezések rajtuk futnak keresztül – titkosítottan, így nem férhetnek hozzá.
  • A honlapon továbbá az egyének azonosítására alkalmatlan sütiket (cookie-kat) használunk, amire az Adatkezelőnek nincs közvetlen befolyása, ezekről bóvebben a Wix.com adatkezelési tájékoztatásában, ahttps://www.wix.com/about/privacy oldalon lehet olvasni.
 • 3.5. Octonull Kft. (1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11.)
  • A BeCube által használt Billingo számlázórendszer üzemeltetője, így az ő rendszerükön tároljuk a hallgatók számlázási adatait és befizetési információit.
 • 3.6. Rocket Science Group (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308)
  • Az általuk kezelt Mailchimp e-mail automatizációs rendszert használjuk a hallgatókkal való kommunikáció nagy részére, hogy maradéktalanuk és időben megkapjanak minden levelet igányesen megszerkesztett formában. Így a rendszerükben tároljuk a hallgatók nevét és e-mail címét, a Rocket Science Group számára közvetlenül hozzáférhetetlen formában.
 • 3.7. MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)
  • A hallgatókkal való kapcsolattartáshoz és folyamatautomatizáláshoz vesszük igénybe a rendszerüket, így a hallgatók neve, e-mail címe, befizetési információik és jelenléti információik tárolódnak itt, közvetlenül és személyesen csak az Adatkezelő és szerződéses munkavállalói számára.
 • 3.8. NUEVA KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ IRODA (1096 Budapest, Telepy u. 24.)
  • A BeCube teljes könyvelését végző cég, akik a munkavállalók minden adatához, valamint a BeCube összes számlázási adatához, azaz a tandíjbefizetők nevéhez és számlázási adataihoz férnek hozzá.
 • 3.9. Sync.com Inc. (102-155 Gordon Baker Road, Toronto, ON M2H 3N5)
  • Biztonságos felhő alapú file-megosztó rendszer, ahol többek között a BeCube szerződéseit, így a munkavállalók személyes adatait és – ha van ilyen – a fényképeiket tároljuk.

4. Adattulajdonosok jogai

Bárkinek, akiről a BeCube személye adatot tárol, a következő törvény által előírt jogai vannak:

 • 4.1. Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.). Ezen tájékoztatást az Adatkezelő jelen dokumentumban megteszi.

 • 4.2. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Ezt az info@becube.hu címen kell kérni.

 • 4.3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett az info@becube.hu címen jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

 • 4.4. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Ha az Adatkezelő harmadik félnek adott ki adatokat, megbizonyosodik róla, hogy az adatok onnan is törlésre kerültek. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie. Az adattulajdonos cask akkor élhet ezzel a jogával, ha az Adatkezelőt nem terheli törvényi kötelesség az adatok megőrzésére. Például a törvényi határidő lejárta előtt az adattulajdonos nem kérheti a számlázási adatainak törlését. Legegyszerűbb és legtipikusabb eset az értesítési listáról való leiratkozás.

 • 4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

 • 4.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 • 4.7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

5. Sütik (cookie-k)

5.1. Cookie-k használata: A honlap használata során kisméretű egyedi szöveges információs csomagot, ún. cookie-kat (magyarul süti) küldünk a felhasználó böngésző programjának adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A sütiket a honlap szerverének tulajdonosa, a Wix.com Ltd. és a Google Inc. küldi, így a pontosabb tájékozódás érdekében ezen cégek fent említett adatvédelmi tájékoztatóit érdemes elolvasni.

5.2. A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása: Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú sütik meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a sütik elfogadásától függnek, így a sütik esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.

5.3. A sütik fajtái: A munkamenet süti (session cookie) egy olyan típusa a sütiknek, ami már a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem nyomon követhető a honlap által.

A hirdetési és böngészést támogató sütik olyan sütik, amik a látogató honlapon tett böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzottabb és testre szabottabb ajánlatok felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt a böngészés folyamán. A süti tartalma a munkamenet sütiknél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják. A BeCube honlapja mindkét fajta sütit használja.

6. Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal Adatkezelőhöz Rudolf Ádám Andráshoz (elérhetőség: +46-70 275 26 34; rudolfadam@becube.hu).

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410;
 • e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu