ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Hatályos 2020. március 14. napjától)

amely Rudolf Ádám András egyéni vállalkozó, mint szolgáltatást nyújtó fél (Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő személy (Hallgató) között létrejött, programozó tanfolyamok nyújtására vonatkozó szerződésekre érvényes.

 1. Szolgáltató adatai:

 • Székhely: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 113.
 • Adószám: 73376783-1-33
 • Elektronikus elérhetőség: info@becube.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36-70 284-2854
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-126103/2017
 • Számlaszám: 11600006-00000000-80206936

  2. Megvásárolható szolgáltatások köre

 • Kezdő programozó tanfolyam, ára bruttó 39 000 forint
 • Haladó programozó tanfolyam, ára bruttó 45 000 forint
 • Kezdő webfejlesztés tanfolyam, ára bruttó 45 000 forint
 • Online kezdő webfejlesztés tanfolyam, ára bruttó 25 000 forint

* A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak ÁFA mentesek.

  3. Szolgáltatás megrendelése, jelentkezési információk

A tanfolyamokra jelentkezni kizárólag a honlapon keresztül leadott jelentkezéssel, és a tanfolyam árának banki átutalásával lehet az alábbiak       szerint:

A Jelentkezni a www.becube.hu/jelentkezem aloldalon, az oldalon található űrlap megfelelő kitöltésével és elküldésével lehet. A jelentkezés más nevében is leadható. Az űrlap elküldése még nem jár kötelezettségvállalással.

B A jelentkezés után az űrlapon megadott e-mail címre e-mailt fog kapni. Amennyiben jelentkezési szándéka továbbra is fennáll, a levélben megadott űrlap kitöltésével a jelentkező véglegesítheti a jelentkezését. A tanfolyam díja az esetlegesen alkalmazható állandó, illetve egyéni akciók figyelembevételével kerül megállapításra. A jelentkezési űrlap kitöltése és a visszaigazoló levél megérkezése között több nap is eltelhet. Ha a megadott határidőn belül a jelentkező nem véglegesíti a jelentkezését, azt a Szolgáltató a jelentkezési szándék visszavonásának tekintheti, és a fenntartott helyet felszabadíthatja más jelentkezők számára. Amennyiben a jelentkezés után 4 nappal sem kap visszaigazoló e-mailt, kérjük, jelezze az info@becube.hu címen.

C Hallgató a véglegesítő űrlap kitöltésével ezen szerződést önmagára kötelező érvényűnek tekinti, amely alapján Hallgató vállalja a teljes tandíj határidőre történő kifizetését.

D A tandíj megérkezése után számlát állítunk ki, amit a megadott e-mail címre küldünk. Ha a számla 4 napon belül nem érkezik meg, kérjük, jelezze az info@becube.hu címen! A számla számít a jelentkezés hivatalos visszagazolásának. A számla kiállításával jelen szerződés létrejön.

E Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem gyűlik össze megfelelő számú jelentkező, a meghirdetett tanfolyamot lemondja. A konkrét kritériumok minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben egy meghirdetett tanfolyam lemondásra kerül, teljes mértékben visszafizeti a tanfolyamra már beérkezett tandíjakat, és sztornó számlát állít ki, amennyiben a hallgató igényt tart rá. Bizonyos esetekben a hallgató lehetőséget kap rá, hogy a befizetett összeget áthordozza más tanfolyamra. Minden ilyen esetben a hallgató joga döntést hozni, és minden esetben joga van teljes visszatérítést igényelni, amit szolgáltató 8 naptári napon belül teljesít.

  4. Felek jogai és kötelezettségei

Hallgató a jelentkezés véglegesítésével vállalja, és tudomásul veszi az alábbiakat:

 • Amennyiben részletfizetést kért, a rá vonatkozó tandíjat a 9. pontban részletezett feltételek szerint hiánytalanul rendezi.
 • A teljes, 10 alkalmas tanfolyamra jelentkezik, és a jelentkezés részletfizetés esetén sem bontható, vagy vonható vissza.
 • Legjobb képességei szerint megpróbálja elsajátítani a tananyagot.

Szolgáltató a tandíjat szabályszerűen befizető Hallgatók felé vállalja, hogy

 • Nem online tanfolyam esetén személyesen, vagy képviselő által a tananyagot leadja, és válaszol a tananyaggal kapcsolatos kérdésekre.
 • A tananyagot és a feladatokat a Hallgató által megadott e-mail címre kiküldi.
 • Nem online tanfolyam esetén a vonatkozó tanfolyam minden alkalmán helyet biztosít Hallgatónak az oktatás helyszínén.
 • Amennyiben fizikailag van üres hely, vagy a szóban forgó tanfolyam online, jogot biztosít a megvásárolt tanfolyam bármely más alkalmán való részvételre, akár többszöri alkalommal, azzal a feltétellel, hogy helyhiány esetén az eredetileg arra a tanfolyamra jelentkezett Hallgatók előnyt élveznek. Ez azt jelenti, hogy hiányzás esetén párhuzamosan futó tanfolyam óráján lehet pótolni, illetve ismételni, aki pedig megszakítani kényszerül a tanfolyamot, egy későbbi tanfolyamhoz csatlakozva befejezheti azt, amikor ismét tud járni.
 • Nem online tanfolyam esetén szolgáltató, vagy képviselője (tanár) a tanóra jelzett időpontja előtt 15 perccel személyesen elérhetővé válik az oktatás helyszínén, és a tanóra jelzett vége után még 15 percig elérhető marad, és válaszol a felmerülő kérdésekre.
 • Szolgáltató, vagy képviselője (tanár) értékeli a hazi@becube.hu címre beküldött gyakorlófeladat megoldásokat, és teljeskörűen válaszol az ide küldött, tananyaggal legalább laza kapcsolatban álló kérdésekre. Ez a kötelezettség a tanfolyam vége után is fennáll.

  5. Elállás joga

 • Amennyiben Szolgáltató 20%-ot meghaladó mértékben nem a meghirdetett feltételeknek megfelelően tartja a tanfolyamot, Hallgató a szerződéstől elállhat. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatot írásban kell benyújtania.
 • Amennyiben Hallgató a szerződés létrejöttét követően a szerződést egyéb módon egyoldalúan – elállással – megszünteti, Hallgató köteles Szolgáltató részére az ebből eredő károkat megtéríteni. Elállás esetén Szolgáltató a képzési díj 20%- ának megfelelő összegű bánatpénzre jogosult Hallgatóval szemben. Amennyiben Hallgató a jelen pont szerinti bánatpénz megfizetését Szolgáltató írásos felszólítása ellenében nem teljesíti, Szolgáltató jogosult követelését – bírósági vagy egyéb hatósági úton annak járulékos költségeivel együtt – Hallgatóval szemben érvényesíteni.
 • Ha Hallgató igazoltan, önhibáján kívüli esemény miatt írásban áll el a szerződéstől, úgy nem kell fizetnie kártérítést Szolgáltató részére.

  6. Jótállás

Szolgáltató a kezdő tanfolyamra teljes tandíj-visszatérítési elégedettségi garanciát vállal. A tandíj utólagos visszatérítésére – az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén – az jogosult, akinek

 • a tanfolyamot jóhiszeműen, legjobb tudása szerint teljesítve sem sikerült új tudást elsajátítani, és
 • érvényes jelentkezést adott le, valamint a teljes tandíjat befizette (vagy annak jogos akciókkal csökkentett összegét), és ezt számlával tudja igazolni, és
 • a kezdő tanfolyam legalább 8 különböző alkalmán részt vett (Ezeknek nem szükséges egy adott tanfolyam alkalmainak lenniük, azaz kereszt pótlással, vagy a tanfolyam későbbi befejezésével is teljesíthető.), továbbá
 • mindegyik házi feladatra küldött be megoldási próbálkozást (Ezeknek nem szükséges sem helyesnek, sem teljesnek lenniük.), és
 • a tanfolyam utolsó alkalma utáni 7 napon belül jelzi visszatérítési igényét a kapcsolattartó adatokban megadott e-mail címen, vagy telefonszámon.

  7. Képesítés

A tanfolyam nem akkreditált. Minden Hallgató, aki

 • érvényes jelentkezést adott le, valamint a teljes tandíjat befizette (vagy annak jogos akciókkal csökkentett összegét), és ezt számlával tudja igazolni, és
 • nem online tanfolyam esetén a tanfolyam legalább 8 különböző alkalmán részt vett (Ezeknek nem szükséges egy adott tanfolyam alkalmainak lenniük, azaz kereszt pótlással, vagy a tanfolyam későbbi befejezésével is teljesíthető.), továbbá
 • mindegyik házi feladatra küldött be megoldási próbálkozást (Ezeknek nem szükséges sem helyesnek, sem teljesnek lenniük.)

névre szóló elektronikus oklevelet kap. Az oklevél címszavakban összefoglalja az elsajátított tananyagot. Az oklevél eredetisége ellenőrizhető az info@becube.hu címre küldött kérdéssel.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetekben a fenti feltételeket nem teljesítő Hallgatóknak is oklevelet állítson ki.

  8. Akciók

A mindenkori akciókról és azok pontos szabályairól a www.becube.hu honlapon lehet tájékozódni.

  9. Részletfizetés

A tanfolyam díja egy összegben, az első alkalom előtt fizetendő. Részletfizetés indokolt esetben kérhető a jelentkezéssel együtt elküldve; az info@becube.hu e-mail címen. A jelentkező akkor fizetheti részletben a tanfolyam díját, ha arról az info@becube.hu címről írásbeli beleegyezést kapott.

A részletfizetés feltételei:

 • A visszaigazoló e-mailben jelzett határidőn belül 3 000,- forintot szükséges befizetni.
 • Az első alkalom előtt legalább 10 000,- forintnak meg kell érkeznie a megjelölt számlára. Ezt bármilyen ütemezéssel lehet fizetni, amennyiben teljesül, hogy az első alkalom időpontjában összesen legalább 10 000,- forint már befizetésre került.
 • A 4. alkalom előtt legalább összesen 29 000,- forintnak meg kell érkeznie, bármilyen ütemezéssel.
 • A 7. alkalom előtt a teljes tandíjnak meg kell érkeznie, bármilyen ütemezéssel.

Ha valamelyik mérföldkő nem teljesül, akkor a további órákra Szolgáltató nem küld anyagot, és az órák sem látogathatók, valamint nem adunk ki oklevelet. Ha késve, de megérkezik a tandíj részlet, akkor pótlólagosan elküldjük az anyagokat, és Hallgató újra jogosulttá válik az oklevélre. Ha a fizetés nem a Hallgató hibájából nem teljesül időben, a fenti korlátozások nem alkalmazandóak.

Az ütemezéstől közös megegyezéssel el lehet térni, ha a következő feltételek teljesülnek:

 • A hallgató a jelentkezéstől számított 8 napon belül befizet legalább 3 000 forintot, hogy jelezze elköteleződését
 • A hallgató és a szolgáltató előre, pontosan meghatároznak egy ütemezést, ami tartalmazza a befizetések határidejét és összegét. A tervet a szolgáltató és a hallgató közösen elfogadják írásban, praktikusan e-mailben.
 • A befizetett összegeknek nagyjából arányosnak kell lennie a megtartott alkalmak számával, hogy részletfizetés esetén is a már megtartott órák, és kiküldött tananyagok biztosan kifizetésre kerüljenek.

  10. Panaszok intézése

Amennyiben a tanfolyamokkal kapcsolatban bármely kérdése, észrevétele vagy panasza merül fel, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@becube.hu e-mail címen.

  11. Adatkezelés, Adatvédelem

A szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Hallgató személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes adatok kezelése során, valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal.

  12. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. számú törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF 2018. július 11. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.